Публикувана в Materials Management

Въвеждане на начално салдо на материали с движение 561 в SAP

Автор от 5

Ще разгледаме темата как да въведем начални салда на материали чисто технически в SAP (материали ще наричаме всички покупни стоки, полуфабрикати и крайни изделия). Имаме подадени всички необходими данни и само трябва да се въведът в системата. Въвеждане на начални салда на материли се извършава с транзакция (T-Code) MB1C или MIGO или да ги импортираме с помоща на LSMW.

Ще разгледаме ситуация в която задачата е да нанесем само количествата, без стойност. Стойността на материлите ще се пресметне сама при запис на документа, като прочете цената на материала от основните му данни. За да сме сигурни, че няма да има разминаване на стойности и количество, предварително трябва да сме променили цените на материалите в основните им данни. Промяната на ценитев се извършва с транзакция MR21.

Как да въведен начални салда на материали с транзакация MB1C.

Стъпка 1 - Стариране на транзакция MB1C

 1. Записвате кода на транзакцията - MB1B
 2. Старитрате бутон въвеждане 

Начално салдо MB1C

Стъпка 2 - Попълване основните данни за документа

 1. Дата на документ - дата на която създаваме документа (27.10.2013)
 2. Дата на осчетоводяване - дата на която се извършава осчетоводяването (27.07.2013). Можем да имаме различни дати на осчетоводяване и на документ.
 3. Движение - 561
 4. Завод - записвате завода за който искате да въведете данните (1000)
 5. Склад - записвате склада в който искате да въведете количествата (1020)
 6. Стартирате бутон въвеждане

MB1C 2

Стъпка 3  Въвеждане на данните в документа

 1. Записваме номер на материал (R1602), количество (10), склад (1020) 
 2. Стартираме бутон Запазване или комбинацията от клавивиши Ctrl + S

 MB1C 3

Всеки документ има ограничение от 300 реда!

След изпълнението на Стъпка 3 вече имаме въведено начално салдо за материала. При записване на документа, долу в левият ъгъл излиза и номера на материалния документа.

MB1C 4

Осчетоводяването на документа:

MB1C 6

С преминаването на тези стъпки, вие ще можете да въведете началните салда на материалите в SAP.

Очаквайте още две теми за въвеждане на начално салдо на материали:

 1. Как да въведем начално салдо за материали с трaнзакция (T-Code) MIGO?
 2. Импортиране на начлано салдо на материали в SAP с помоща на LSMW? ( импортиране на неограничен брой редове в SAP)
Последно променена в 31 Октомври 2013
Оценете
(1 глас)
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS