Създаване на доставчик в SAP с транзакция XD01
Публикувана в Materials Management

За да направим запитване към доставчик, заявка или поръчка към доставчик, трябва да имаме създаден доставчич в SAP. Доставчика се създава с трназакция XD01. Основния принцип който трябва да спазваме е да попълним колкото се може повече данни.

Стъпка 1 - Стартирате транзакция XD01

  1. Записвате кода на транзакцията - XD01
  2. Старитрате бутон въвеждане

XD01 1

Въвеждане на начално салдо на материали с движение 561 в SAP
Публикувана в Materials Management

Ще разгледаме темата как да въведем начални салда на материали чисто технически в SAP (материали ще наричаме всички покупни стоки, полуфабрикати и крайни изделия). Имаме подадени всички необходими данни и само трябва да се въведът в системата. Въвеждане на начални салда на материли се извършава с транзакция (T-Code) MB1C или MIGO или да ги импортираме с помоща на LSMW.