Други статии от (LSMW) Импортиране на данни в SAP

Въвеждане на начално салдо на материали с движение 561 в SAP
Публикувана в Materials Management

Ще разгледаме темата как да въведем начални салда на материали чисто технически в SAP (материали ще наричаме всички покупни стоки, полуфабрикати и крайни изделия). Имаме подадени всички необходими данни и само трябва да се въведът в системата. Въвеждане на начални салда на материли се извършава с транзакция (T-Code) MB1C или MIGO или да ги импортираме с помоща на LSMW.