Други статии от (LSMW) Импортиране на данни в SAP

Копиране на клиент в SAP (Client copy) локално копиране
Публикувана в System Administration

В SAP има три начина за копиране на клиент - Локално копие на клиент (R/3 Local client Copy), Отдалечено копие на клиент (Remote Client copy) и Експортиране/Импортиране на клиент (Client Export / Import) Ще разгледаме варианта как се прави локално копие на клиент (Local Client Copy). Копирането на клиента може да стане във фонов режим или диалогов.