Други статии от (LSMW) Импортиране на данни в SAP

Architecture Legacy System Migration Workbench
Публикувана в Legacy System Migration Workbench

Какво представлява LSMW?

LSMW (Legacy System Migration Workbench) e стандартна програма на SAP с помощта на която имаме възможност да мигрираме (импортираме, пренесем) данни от друга система в SAP или променяме настоящите данни в SAP. Тя е подобна на други сходни програми в SAP като SCAT и SECATT, но е много по-ефективна, лесна за работа и има възможност за обработка на голям обем от данни. Импортирането може да извършва от електронни таблици или други файлове. С помощта на LSMW можем конвертираме данните така, че да бъдат подходящи за импортиране в SAP. Импортирането става с помощта на стандартни интерфейси на SAP (IDoc inbound processing, Batch Input, Direct Input)