Създаване на доставчик в SAP с транзакция XD01
Публикувана в Materials Management

За да направим запитване към доставчик, заявка или поръчка към доставчик, трябва да имаме създаден доставчич в SAP. Доставчика се създава с трназакция XD01. Основния принцип който трябва да спазваме е да попълним колкото се може повече данни.

Стъпка 1 - Стартирате транзакция XD01

  1. Записвате кода на транзакцията - XD01
  2. Старитрате бутон въвеждане

XD01 1

Въвеждане на начално салдо на материали с движение 561 в SAP
Публикувана в Materials Management

Ще разгледаме темата как да въведем начални салда на материали чисто технически в SAP (материали ще наричаме всички покупни стоки, полуфабрикати и крайни изделия). Имаме подадени всички необходими данни и само трябва да се въведът в системата. Въвеждане на начални салда на материли се извършава с транзакция (T-Code) MB1C или MIGO или да ги импортираме с помоща на LSMW.

Създаване на потребител в SAP
Публикувана в System Administration
Понеделник, 28 Октомври 2013 00:00

Създаване на потребител в SAP

Потребители в SAP се създават с транзакция (T-Code) SU01.

Стъпка 1:

  1. Напишете в полето транзакция SU01
  2. Стартирайте транзакция SU01

T-Code SU01

Architecture Legacy System Migration Workbench
Публикувана в Legacy System Migration Workbench

Какво представлява LSMW?

LSMW (Legacy System Migration Workbench) e стандартна програма на SAP с помощта на която имаме възможност да мигрираме (импортираме, пренесем) данни от друга система в SAP или променяме настоящите данни в SAP. Тя е подобна на други сходни програми в SAP като SCAT и SECATT, но е много по-ефективна, лесна за работа и има възможност за обработка на голям обем от данни. Импортирането може да извършва от електронни таблици или други файлове. С помощта на LSMW можем конвертираме данните така, че да бъдат подходящи за импортиране в SAP. Импортирането става с помощта на стандартни интерфейси на SAP (IDoc inbound processing, Batch Input, Direct Input)

Копиране на клиент в SAP (Client copy) локално копиране
Публикувана в System Administration

В SAP има три начина за копиране на клиент - Локално копие на клиент (R/3 Local client Copy), Отдалечено копие на клиент (Remote Client copy) и Експортиране/Импортиране на клиент (Client Export / Import) Ще разгледаме варианта как се прави локално копие на клиент (Local Client Copy). Копирането на клиента може да стане във фонов режим или диалогов.