Публикувана в System Administration

Създаване на потребител в SAP

Автор от 5

Потребители в SAP се създават с транзакция (T-Code) SU01.

Стъпка 1:

 1. Напишете в полето транзакция SU01
 2. Стартирайте транзакция SU01

T-Code SU01

Стъпка 2:

 1. Напишете потребителското име което искате да създадете.
 2. Стартирайте бутон Създай.

T-Code SU01

Стъпка 3:

 1. Отворете таб Адрес
 2. Попълнете информацията за потребителя

T-Code SU01

Стъпка 4:

 1. Отворете таб ДанниРег.
 2. Изберете тип потребител. В стнадарния случай е Диалог.
 3. Парола за потребителя (трябва да е мининум 6 знака). След като потребителя влезе в системата, тя ще поиска той да си смени паролата.

T-Code SU01

Стъпка 5:

 1. Отворете таб Роли
 2. Изберете необходимите роли за потребителя и ги добавете.

T-Code SU01

Стъпка 6:

 1. Отвотрете таб Профили
 2. Изберете необходимите профили за потребителя и ги добавете.

T-Code SU01

Внимавайте като добавяте пролфили от рода на SAP_ALL или SAP_NEW!

 • SAP_ALL - дава пълни права върху системата, така нареченият супер потребител.
 • SAP_NEW - дава права върху цялата системата, с икзлючение на онези части от системата на които има сложени ограничения!

Стъпка 7:

 1. Стартирайте бутон save (дискетата).
 2. Стартирайте бутон връщане назад (зелената стрелка) или F3.

T-Code SU01

След преминавате на тези стъпки вие сте създали успешно потребител. Изключително внимание трябва да се обръща на ролите и профилите който добавят към потребителя, с тях вие указвате какви права ще има и какви промени ще може да извършва. 

Последно променена в 28 Октомври 2013
Оценете
(1 глас)
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS