Публикувана в System Administration

Копиране на клиент в SAP (Client copy) локално копиране

Автор от 5

В SAP има три начина за копиране на клиент - Локално копие на клиент (R/3 Local client Copy), Отдалечено копие на клиент (Remote Client copy) и Експортиране/Импортиране на клиент (Client Export / Import) Ще разгледаме варианта как се прави локално копие на клиент (Local Client Copy). Копирането на клиента може да стане във фонов режим или диалогов.

1. Влезте в клиента в който искате да направите копието (това е задължително) и стартирайте транзакция (Transaction code, T-code) SCCL. След стартирането на транзакцията се зарежда следният екран: Local Client Copy
Кое поле какво означава на екрана?
Целеви клиент - клиента в който ще извършите копирането
Selected Profile - избирате профил с който искате да направите копието. В SAP има създадени няколко профила за копиране, с помощта на който могат да се копират различни данни. По-подразбиране се зарежда SAP_ALL, може да се избере друг профил в зависимост от това какво точно искаме да копираме. Ако сте избрали SAP_ALL ще копирате абсолютно всички данни от единия клиент в другия. (за да видите всички предложени профили натиснете бутон F4)
Описание - описание на това което сте избрали от Selected Profile.
Клиент източник
- клиента от който искате да копирате данните (на екрана виждате 100, натискате бутон F4 за изберете клиента от който искате да копирате)
Source Client User Master - клиент от който да копирате основни настройки (на екрана виждате 100, натискате бутон F4 за изберете клиента от който искате да копирате)
Препоръчвам варианта в който Клиент източник и Source Client User Master да е един и същ, особено ако не сте сигурно какво точно правите. Реално както точно правим? - указваме, че в клиент 400 ще копираме всички данни и настройки от клиент 100.

2. Продължаваме, като стартираме бутона Schedule as Background Job, с което зареждаме следния екран.Local Copy Client 1
Кое поле какво означава на екрана?
Клиент източник – клиента от който копираме (в нашият случай клиент 100)
Име на профил – профила за копиране който сме избрали
Фонов сървър – избираме сървър на който копираме. (ако имате клъстърна система, ще виждате повече от един сървър, ще трябва да изберете единият)
Immediately – слагаме чек
No Printer Dialog – слагаме чек

3. Продължаваме, като стартираме бутона Съставяне на график за работа, с което зареждаме следният екран:
Local Copy Client 2
На този екран виждане всички настройки който сме задали и какво точно и от къде ще се копира. Стартираме бутон Продължаване с което зареждаме следният екран. С показването на този pop-up прозорец, копирането е започнало.
Local Copy Client 3
С транзакция SCC3, можем да видим самият процес.

4. Стартираме транзакция SCC3, с което зареждаме следния екран:
Local Copy Client 4
Тук виждаме всички копия на клиент който сме правили през времето. С клик върху редът на който пише обработка можем да видим как протича самото копиране.
Local Copy Client 5

Препоръки:
Правете копие на клиент когато никой не работи в системата, защото при самото копие сървърът се натоварва и забавя значително работата на системата. Най-подходящото време за копие е през нощта, съобразете времето на извършване на копието на клиент да не съвпада с becup на системата, защото тогава също имаме значителното натоварване на сървъра и копието да стане много по-бавно. Имате предвид, че при копиране на клиент се създават значително количество реду логове (redo log) и може да препълни дисковото пространство, най-добре е да проверите дали имате достатъчно място на дисковете на сървъра. Ако решите да изтриете част от redo log, за да освободите място, трябва да внимавате точно кой redo log изтривате защото те са необходими при възстановяване на becup ,можете да се ориентирате по датите на файловете.
Имате възможност за настройка на копието на клиент да се извършва в определено време, всеки ден, седмица, месец и т.н.

Последно променена в 22 Октомври 2013
Оценете
(1 глас)
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS