Създаване на потребител в SAP
Публикувана в System Administration

Потребители в SAP се създават с транзакция (T-Code) SU01.

Стъпка 1:

  1. Напишете в полето транзакция SU01
  2. Стартирайте транзакция SU01

T-Code SU01

Копиране на клиент в SAP (Client copy) локално копиране
Публикувана в System Administration

В SAP има три начина за копиране на клиент - Локално копие на клиент (R/3 Local client Copy), Отдалечено копие на клиент (Remote Client copy) и Експортиране/Импортиране на клиент (Client Export / Import) Ще разгледаме варианта как се прави локално копие на клиент (Local Client Copy). Копирането на клиента може да стане във фонов режим или диалогов.