Публикувана в Разни трикове

Backup на ms sql база данни с .bat файл

Автор от 5

Този начин на backup на ms sql база данни е подходящ при използването на безплатните версии на ms sql (това са всички express mssql 2005, 2008, 2012), поради липса на опция за Job scheduler.

Към примера има добавена и следната опция: С направата на бекъпа, го архивираме и да запазваме на две различни места предвидени за бекъп. (на друг хард на сървъра и на външен хард)

Ето го примера:

sqlcmd -E -S ServerName -d master -Q "BACKUP DATABASE [MY_DATABASE] TO DISK = N'D:\ALL_BACUP\MY_DATABASE.bak' WITH INIT , NOUNLOAD , NAME = N'my database backup', NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT" "
C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" m -agYYYY-MM-DD_vN -m4 -mdg -- D:\AutoArhivDB\MY_DATABASE.rar
D:\\ALL_BACUP\MY_DATABASE.bak copy /Y D:\\AutoArhivDB\MY_DATABASE*.rar \\BACKUPHD\BackupDB\Auto_Backup\

Кое какво означава по примера?

ServerName – името на сървъра, може и да се напише (local)

MY_DATABASE – базата която искаме да архивираме

ALL_BACUP – е паразитна директория в която се правят всички бекъпи преди да се архивират и да се копират към местата им за съхранение. (аз си структурирам нещата по-този начин)

AutoArhivDB – е директорията в която запазвам архивирано копие на бекъпа на базата данни. Архивирането спестява доста място на хард диска

BACKUPHD – името на външния хард диск (променете го с името на вашия)

Трябва да имате и инсталиран WinRar!

Създавате си .bat файл, копирате кода и след това си създавате Job scheduler към него добавяте .bat файл-а (в определен час да прави бекъп на базата данни, когато не е натоварен сървъра е най-подходящо)

Последно променена в 20 Октомври 2013
Оценете
(0 гласа)
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS