Условия за ползване

от 5 6030 пъти

Собственот

Сайтът angelneychev.eu е собсвенот на Ангел Нейчев.

Рискове свързани с четене и ползване на съдържанието

Собсвеникът на сайта angelneychev.eu не носи никаква отговорснотс за причинени вреди от използването на сайта или информацията в него.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е защитено от закона за авторкското право и сродните му права с всички запазени права и законови последици.Вие имате право да сваляте или да отпечатвате отделни страници, статии и раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от закона.Вие нямате право да възпроизвеждате, да предавате, да мофифицирате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без писменно предварително разрешение на Ангел Нейчев.

За допълнителни въпроси използвайте формата за контакти.

Последно променена в 27 Октомври 2013